Biofeedback w sporcie – korzyści terapii i przeciwwskazania

Małgorzata Kośla

Biofeedback ma swoje zastosowanie w sporcie już od wielu lat. Z metod biofeedbacku korzystają zawodnicy różnych dyscyplin sportowych. Nic w tym dziwnego, biofeedback to cudowne narzędzie do pracy nad mentalnością sportowca, zdolnościami psychofizycznymi oraz autonomicznym układem nerwowym. Okazuje się, że to nie mięśnie gwarantują sukcesy sportowe, a właśnie powyższe składowe!